Preskočiť na obsah

V mesiaci august 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 103 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 42 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 22 žien a 81 mužov (podiel mužov predstavuje 79 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august bolo evidované nelegálne zamestnávanie 35 cudzincov. Väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore administratívnych a podporných služieb a v stavebníctve.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 103 100,00 %
Ženy 22 21,36 %
Muži 81 78,64 %
Cudzinci 35 33,98 %

*informácie aktuálne ku dňu 25. 09. 2020