Preskočiť na obsah

V mesiaci december 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom  systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 69 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 34 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 26 žien a 43 mužov (podiel mužov predstavuje 62 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december bolo evidované nelegálne zamestnávanie 27 cudzincov. Väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore ubytovacie a stravovacie služby, v sektore stavebníctva a v sektore administratívne a podporné služby.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 69 100,00%
Ženy 26 37,68%
Muži 43 62,32%
Cudzinci 27 39,13%

*informácie aktuálne ku dňu 22. 01. 2021