Preskočiť na obsah

V mesiaci február 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 126 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 49 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 25 žien a 101 mužov. V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 51 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva, v sektore veľkoobchodu či ubytovacích a stravovacích služieb. Spolu bolo vo februári v tejto súvislosti skontrolovaných 3257 osôb.