Preskočiť na obsah

V mesiaci február 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 228 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 58 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 78 žien a 150 mužov (podiel mužov predstavuje 66 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 143 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore priemyselnej výroby, v sektore administratívnych a podporných služieb a v stavebníctve.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 228 100,00%
Ženy 78 34,21%
Muži 150 65,79%
Cudzinci 143 62,72%

*informácie aktuálne ku dňu 09. 04. 2020 (export z ISOP zo dňa 09. 04. 2019)