Preskočiť na obsah

V mesiaci február 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 115 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 36 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 23 žien a 92 mužov (podiel mužov predstavuje 82 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 53 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu  v administratívnych a podporných službách a v stavebníctve.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 115 100,00%
Ženy 23 41,07%
Muži 92 82,14%
Cudzinci 53 46,09%

*informácie aktuálne ku dňu 30. 03. 2021 (export z ISOP zo dňa 26. 03. 2021)