Preskočiť na obsah

V mesiaci január 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 240 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 55 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 78 žien a 162 mužov (podiel mužov predstavuje 68 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 156 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore odborných, vedeckých a technických činností, v stavebníctve a v sektore administratívnych a podporných služieb.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 240 100,00%
Ženy 78 32,50%
Muži 162 67,50%
Cudzinci 156 65,00%

*informácie aktuálne ku dňu 20. 02. 2020 (export z ISOP zo dňa 20. 02. 2020)