Preskočiť na obsah

V mesiaci január 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 56 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 24 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 10 žien a 46 mužov (podiel mužov predstavuje 82 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 34 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu  v stavebníctve a v priemyselnej výrobe.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 56 100,00%
Ženy 10 17,86%
Muži 46 82,14%
Cudzinci 34 60,71%

*informácie aktuálne ku dňu 08. 03. 2021 (export z ISOP zo dňa 05. 03. 2021)