Preskočiť na obsah

V mesiaci júl 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 246 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 80 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 86 žien a 160 mužov (podiel mužov predstavuje 65 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci júl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 60 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva, priemyselnej výroby a v sektore poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu.

*informácie aktuálne ku dňu 31. 08. 2018 (export ISOP zo dňa 24. 08. 2018)