Preskočiť na obsah

V mesiaci júl 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 172 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 60 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 33 žien a 139 mužov (podiel mužov predstavuje 81 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci júl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 45 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci júl obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu172100%
Ženy3319,19%
Muži13980,81%
Cudzinci4526,16%

*informácie aktuálne ku dňu 02. 09. 2022 (export z ISOP zo dňa 26. 08. 2022)