Preskočiť na obsah

V mesiaci jún 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 182 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 88 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 50 žien a 132 mužov (podiel mužov predstavuje 73 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci jún bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 32 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu; opravy motorových vozidiel a v sektore ubytovacích a stravovacích službách.