Preskočiť na obsah

V mesiaci jún 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 198 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 62 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 41 žien a 157 mužov (podiel mužov predstavuje 79 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci jún bolo evidované nelegálne zamestnávanie 79 cudzincov. Väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore priemyselnej výroby a v stavebníctve.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci jún obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 198 100,00%
Ženy 41 20,71%
Muži 157 79,29%
Cudzinci 79 39,90%

*informácie aktuálne ku dňu 24. 07. 2020