Preskočiť na obsah

V mesiaci máj 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 114 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 39 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 18 žien a 96 mužov (podiel mužov predstavuje 84 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci máj bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 51 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore veľkoobchodu a maloobchodu, stavebníctva a v sektore ubytovacích a stravovacích služieb.