Preskočiť na obsah

V mesiaci máj 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 136 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 65 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 37 žien a 99 mužov (podiel mužov predstavuje 73 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci máj bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 19 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu  v stavebníctve.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci máj obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 136 100,00%
Ženy 37 27,21%
Muži 99 72,79%
Cudzinci 19 13,97%

*informácie aktuálne ku dňu 12. 07. 2021 (export z ISOP zo dňa 02.07.2021)