Preskočiť na obsah

V mesiaci marec 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 116 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 40 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 44 žien a 72 mužov (podiel mužov predstavuje 62 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 33 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu  v sektore zdravotníctva a sociálnej pomoci a v sektore administratívne a podporné služby.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu116100,00%
Ženy4437,93%
Muži7262,07%
Cudzinci3328,45%
*informácie aktuálne ku dňu 03. 05. 2021 (export z ISOP zo dňa 30.04.2021)