Preskočiť na obsah

V mesiaci marec 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 85 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 51 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 9 žien a 76 mužov (podiel mužov predstavuje 89 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu85100%
Ženy910,59%
Muži7689,41%
Cudzinci1720,00%

*informácie aktuálne ku dňu 10. 05. 2022 (export z ISOP zo dňa 06. 05. 2022)