Preskočiť na obsah

V mesiaci november 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom  systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 60 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 39 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 13 žien a 47 mužov (podiel mužov predstavuje 78 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november bolo evidované nelegálne zamestnávanie 10 cudzincov. Väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva a priemyselnej výroby.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november obsahuje nasledujúca tabuľka:

 

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 60 100,00%
Ženy 13 21,67%
Muži 47 78,33%
Cudzinci 10 16,67%

*informácie aktuálne ku dňu 18. 12. 2020