Preskočiť na obsah

V mesiaci október 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 178 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 99 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 35 žien a 143 mužov (podiel mužov predstavuje 80 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 18 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva;  v priemyselnej výrobe a v sektore veľkoobchodu a maloobchodu.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 178 100,00%
Ženy 35 19,66%
Muži 143 80,34%
Cudzinci 18 10,11%

*informácie aktuálne ku dňu 20. 12. 2019 (export z ISOP zo dňa 22. 11. 2019)