Preskočiť na obsah

V mesiaci október 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 181 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 43 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 79 žien a 102 mužov (podiel mužov predstavuje 56 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október bolo evidované nelegálne zamestnávanie 62 cudzincov. Väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore zdravotníctva a sociálnej pomoci, v stavebníctve a v sektore odborných vedeckých a technických činností.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 181 100,00%
Ženy 79 43,65%
Muži 102 56,35%
Cudzinci 62 34,25%

*informácie aktuálne ku dňu 27. 11. 2020