Preskočiť na obsah

V mesiaci október 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 130 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 75 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 26 žien a 104 mužov (podiel mužov predstavuje 80 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 13 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu  v stavebníctve a v priemyselnej výrobe.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október obsahuje nasledujúca tabuľka:

*informácie aktuálne ku dňu 01.12.2021 (export z ISOP zo dňa 26.11.2021)