V mesiaci september 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 102 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 51 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 22 žien a 80 mužov (podiel mužov predstavuje 78 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 28 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva; v priemyselnej výrobe a v sektore veľkoobchodu a maloobchodu.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 102 100,00%
Ženy 22 21,57%
Muži 80 78,43%
Cudzinci 28 27,45%

*informácie aktuálne ku dňu 15. 11. 2019 (export z ISOP zo dňa 25. 10. 2019)