Preskočiť na obsah

V mesiaci september 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 115 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 64 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 24 žien a 91 mužov (podiel mužov predstavuje 79 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september bolo evidované nelegálne zamestnávanie 15 cudzincov. Väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v stavebníctve, v priemyselnej výrobe a v ubytovacích a stravovacích službách.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 115 100,00%
Ženy 24 20,87%
Muži 91 79,13%
Cudzinci 15 13,04%

*informácie aktuálne ku dňu 23. 10. 2020