Preskočiť na obsah

V mesiaci september 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 114 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 61 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 25 žien a 89 mužov (podiel mužov predstavuje 78 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 15 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu  v stavebníctve a v sektore ubytovacích a stravovacích služieb.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
SPOLU114100,00%
Ženy2521,93%
Muži8978,07%
Cudzinci1513,16%

*informácie aktuálne ku dňu 27.10.2021 (export z ISOP zo dňa 22.10.2021)