Preskočiť na obsah

V mesiaci september 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 106 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 65 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 27 žien a 79 mužov (podiel mužov predstavuje 75 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 8 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu106100,00%
Ženy2725,47%
Muži7974,53%
Cudzinci87,55%

*informácie aktuálne ku dňu 08. 11. 2022 (export z ISOP zo dňa 21. 10. 2022)