Preskočiť na obsah

Počas mimoriadnej kontroly dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania vykonávanej oddeleniami kontroly nelegálneho zamestnávania v období medzi 11. a 17. júnom 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce skontrolovaných 1813 osôb a 965 organizácií. Pri tejto kontrole bolo odhalených celkovo 107 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 48 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 27 cudzincov (15 občanov Srbska, 11 občanov Ukrajiny a jeden občan Vietnamu). Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva a v sektore priemyselnej výroby. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v rámci tejto mimoriadnej kontroly obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnaných osôb 107
Počet nelegálne zamestnaných žien / mužov 24 / 83 22 % / 78 %
Počet nelegálne zamestnaných cudzincov 27 25 % z celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb

*informácie aktuálne ku dňu 14. 12. 2018