Dňa 6. novembra 2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal odborný seminár na podporu kampane Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA). Seminár otvoril hlavný inšpektor práce IP Žilina JUDr. Rudolf Kubica a jeho hlavným cieľom bolo informovať účastníkov o náplni kampane a povinnostiach zamestnávateľov v súvislosti s uplatňovaním chemickej legislatívy.

V programe seminára boli tiež informácie týkajúce sa problematiky nelegálneho zamestnávania, informácie z oblasti ochrany zdravia a kategorizácie prác a príklady bezpečnej práce vo výškach. Na seminári vystúpili aj zástupcovia Konfederácie odborových zväzov a Regionálneho poradensko-informačného centra v Prešove. Prednášky zo seminára nájdete v prílohe.