Preskočiť na obsah

Dodatok č.2 k Zmluve o pripojení

Číslo zmluvy :

Dodávateľ:

Slovak Telekom, a.s.

Obstaravateľ:

Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
Cena s DPH :
Dátum evidencie: 20. januára 2020
Dátum platnosti:
Dátum účinnosti: