Preskočiť na obsah

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb

Číslo zmluvy : NIP/2018_0011

Dodávateľ:

Slovak Telekom, a.s.

Obstaravateľ:

Národný inšpektorát práce
Cena s DPH :
Dátum evidencie: 19. novembra 2018
Dátum platnosti:
Dátum účinnosti: 30. marca 2016