Preskočiť na obsah

Zmluva o poskytovaní služby STN-online

Číslo zmluvy : NIP/2021/17

Dodávateľ:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Obstaravateľ:

Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
Cena s DPH :
Dátum evidencie: 23. novembra 2021
Dátum platnosti: 31. decembra 2022
Dátum účinnosti: