Preskočiť na obsah

Zmluva o poskytovaní služby STN-online

Číslo zmluvy : NIP/2019/21

Dodávateľ:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Obstaravateľ:

Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
Cena s DPH : 21 674,00€
Dátum evidencie: 18. decembra 2019
Dátum platnosti: 31. decembra 2020
Dátum účinnosti: