Preskočiť na obsah

V nadväznosti na odporúčanie Národného inšpektorátu práce v súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky z dôvodu príchodu druhej vlny ochorenia COVID-19 bude Inšpektorát práce Nitra od 17.8. 2020 pre verejnosť z preventívnych dôvodov uzavretý až do odvolania.

  • Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania len na základe správne vypísanej žiadosti doručenej elektronicky, alebo poštou, nie osobne. Potvrdenia sa zasielajú výlučne elektronicky, alebo poštou.
  • Preukazy a osvedčenia len na základe žiadosti doručenej poštou, nie osobne. Preukazy a osvedčenia sa zasielajú výlučne poštou.

Podrobné informácie o pracovnoprávnom postupe, práceneschopnosti, ošetrovnom a zamestnávaní v súvislosti s Koronavírusom  získate na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html

alebo stránke Národného inšpektorátu práce:

https://www.ip.gov.sk/koronavirus-moznosti-zamestnavatela/

Žiadatelia o poskytnutie poradenstva môžu v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. písať na emailové adresy alebo volať na telefónne čísla :

V pracovnoprávnej oblasti:

Tereza.Hildebrandova@ip.gov.sk

0907  904 814

V oblasti BOZP:

Vladimir.Pleva@ip.gov.sk

0907 904 815

Poradenstvo je poskytované aj elektronicky e-mailom: ip.nitra@ip.gov.sk

alebo telefonicky : 037/6933 801 ; 0907 983 100
Za pochopenie ďakujeme