Vydávanie potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Informácie k žiadosti na vydanie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania V súlade s ust. § 7 ods. 3 písm. n) zákona 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov … Čítať ďalej Vydávanie potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania