Aller au contenu

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Sélectionnez votre inspection Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inspection du travail Košice

Adresse de contact

Masarykova 10 (Carte)
041 01, Košice
Ligne téléphonique gratuite anti-corruption: 0800 500 205

Courriels

Numéros de téléphone

Prvý kontakt
informátor - poradenstvo
+421 55 6002 301
nahlasovanie pracovných úrazov - po pracovnej dobe
(po 4. zvonení na hlasový záznamník)
+421 55 6002 318
Hlavný inšpektor práce
hlavná inšpektorka práce - Ing. Ritterová Daniela
+42155/6002304
asistentka HIP - Jusková Stella
+42155/6002303
Právne oddelenie
vedúci oddelenia - JUDr. Železník Štefan
+42155/6002343
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vedúci oddelenia - Ing. Saxa Martin
+42155/6002307
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúca oddelenia - Ing. Behunová Eva
+42155/6002352
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúci oddelenia - Ing. Sýkora Ivan
+42155/6002314
Mapa