Inšpektorát práce Košice

Kontaktná adresa

Masarykova 10 (mapa)
041 01, Košice
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
informátor - poradenstvo
+421 55 6002 301
+421 918 597 177
nahlasovanie pracovných úrazov - po pracovnej dobe
(po 4. zvonení na hlasový záznamník)
+421 55 6002 318
Hlavný inšpektor práce
hlavná inšpektorka práce - Ing. Daniela Ritterová
+42155/6002304
Kancelária HIP
vedúci kancelárie - JUDr. Grekov Igor
+42155/6002306
právnik - Mgr. Ivana Janíčková
+42155/6002343
personalistka - Ing. Lachovičová Silvia
+42155/6002313
asistentka HIP - PaedDr. Veronika Mikulišinová
+42155/6002303
právnik - JUDr. Štefan Železník
+42155/6002343
právnik - Mgr. Stanislava Kocianová
+42155/6002316
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci I
vedúci oddelenia - Ing. Mošon Dušan
+42155/6002307
inšpektor práce - Ing. Saxa Martin
+42155/6002330
inšpektor práce - Ing. Jašková Blanka
+42155/6002322
inšpektor práce - Ing. Šmajdová Katarína
+42155/6002330
inšpektor práce - Ing. Gazdagová Martina
+42155/6002332
inšpektor práce - Ing. Husárová Mária
+42155/6002324
inšpektor práce - Ing. Suchá Zuzana
+42155/6002330
inšpektor práce - Ing. Krajňák Stanislav, PhD.
+42155/6002332
inšpektor práce - Ing. Rusinko Ľubomír
+42155/6002332
inšpektor práce - Ing. Krížová Miriama
+42155/6002332
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci II
vedúci oddelenia - Ing. Pikla Peter
+42155/6002325
inšpektor práce - Ing. Brunovský Dušan
+42155/6002322
inšpektor práce - Ing. Čuňová Dagmar
+42155/6002324
inšpektor práce - Ing. Gubala František
+42155/6002322
inšpektor práce - Ing. Hančuľák Andrej
+42155/6002322
inšpektor práce - MVDr. Hogyová Valéria
+42155/6002321
inšpektor práce - Ing. Kolárik Jozef
+42155/6002321
inšpektor práce - Ing. Bednarčík Marián
+42155/6002320
inšpektor práce - Ing. Marchevka Slavomír
+42155/6002320
inšpektor práce - Ing. Sabol František
+42155/6002320
inšpektor práce - Ing. Tóth Pavol
+42155/6002320
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúci oddelenia - Ing. Vnuková Daniela
+42155/6002344
inšpektor práce - Ing. Šoltés Peter
+42155/6002339
inšpektor práce - Mgr. Kolesár Peter
+42155/6002339
inšpektor práce - MVDr. Balla Gabriel
+42155/6002339
inšpektor práce - Mgr. Duč Roman
+42155/6002320
inšpektor práce - Ing. Macurová Michaela
+42155/6002312
inšpektor práce - JUDr. Hreňková Jana
+42155/60023357
inšpektor práce - Ing. Behunová Eva
+42155/6002339
inšpektor práce - Ing. Černayová Denisa
+42155/6002357
inšpektor práce - Ing. Šalamonová Zuzana
+42155/6002339
inšpektor práce - Ing. Lambert Peter
+42155/6002312
inšpektor práce - Mgr. Lukáčová Soňa
+42155/6002312
inšpektor práce - Mgr. Kunčová Jana
+42155/6002352
inšpektor práce - Ing. Ščamora Lucia
+42155/6002352
Oddelenie kontroly nelegálneho zamestnávania
vedúci oddelenia - Ing. Zvolenský Juraj
+42155/6002360
inšpektor práce - PhDr. Paľková Iveta
+42155/6002360
inšpektor práce - JUDr. Ing. Ondruš Miroslav
+42155/6002360
inšpektor práce - Mgr. Bereza Branislav
+42155/6002360
inšpektor práce - Mgr. Katarína Luteránová
+42155/6002360
inšpektor práce - PaedDr. Grusová Petra
+42155/6002360
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúci oddelenia - Ing. Sýkora Ivan
+42155/6002314
referent informatiky - Lewandowská Eva
+42155/6002318
referent informatiky - Mastschuchova Lea
+42155/6002318
finančná účtovníčka - Šoltészová Zuzana
+42155/6002314
mzdová účtovníčka - Ňulasiová Eleonóra
+42155/6002317
radca - Nemčíková Helena
+42155/6002310
vodič, garážmajster - Jusko Slavomír
+42155/6002311
upratovačka, domovníčka - Tancošová Magdaléna
+42155/6002301
Hovorca
Ing. Krajňák Stanislav, PhD. - stanislav.krajnak@ip.gov.sk
+421 905 419 715
+421 55 6002 332

Mapa