Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inšpektorát práce Košice

Kontaktná adresa

Masarykova 10 (Mapa)
041 01, Košice
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
informátor - poradenstvo
+421 55 6002 301
nahlasovanie pracovných úrazov - po pracovnej dobe
(po 4. zvonení na hlasový záznamník)
+421 55 6002 318
Riaditeľ inšpektorátu práce
Ing. Stanislav Krajňák, PhD., MBA
+42155/6002304
asistentka - PaedDr. Štós Veronika
+42155/6002303
Právne oddelenie
vedúca oddelenia - JUDr. Martina Šipošová
+42155/6002343
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vedúci oddelenia - Ing. Saxa Martin
+42155/6002307
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúca oddelenia - Ing. Behunová Eva
+42155/6002352
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúca oddelenia - Mgr. Šoltészová Zuzana
+42155/6002314
Oddelenie informatiky
vedúci oddelenia - Ing. Sýkora Ivan
+42155/6002314
Mapa