Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Košice

Kontaktná adresa

Masarykova 10 (Mapa)
041 01, Košice
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
informátor - poradenstvo
+421 55 6002 301
nahlasovanie pracovných úrazov - po pracovnej dobe
(po 4. zvonení na hlasový záznamník)
+421 55 6002 318
Riaditeľka úradu
riaditeľka inšpektorátu práce - Ing. Ritterová Daniela
+42155/6002304
asistentka HIP - Jusková Stella
+42155/6002303
Právne oddelenie
vedúci oddelenia - JUDr. Železník Štefan
+42155/6002343
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vedúci oddelenia - Ing. Saxa Martin
+42155/6002307
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúca oddelenia - Ing. Behunová Eva
+42155/6002352
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúca oddelenia - Mgr. Zuzana Šoltészová
+42155/6002314
Oddelenie informatiky
vedúci oddelenia - Ing. Sýkora Ivan
+42155/6002314
Mapa