Inšpektorát práce Košice

Kontaktná adresa

Masarykova 10 (mapa)
041 01, Košice
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
informátor - poradenstvo
+421 55 6002 301
nahlasovanie pracovných úrazov - po pracovnej dobe
(po 4. zvonení na hlasový záznamník)
+421 55 6002 318
Hlavný inšpektor práce
hlavná inšpektorka práce - Ing. Daniela Ritterová
+42155/6002304
asistentka HIP - PaedDr. Veronika Mikulišinová
+42155/6002303
Právne oddelenie
vedúci oddelenia - JUDr. Štefan Železník
+42155/6002343
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vedúci oddelenia - Ing. Saxa Martin
+42155/6002330
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúca oddelenia - Ing. Behunová Eva
+42155/6002339
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúci oddelenia - Ing. Sýkora Ivan
+42155/6002314
Hovorca
Ing. Krajňák Stanislav, PhD. - stanislav.krajnak@ip.gov.sk
+421 905 419 715
+421 55 6002 332

Mapa