Ugrás a tartalomra

Munkaügyi Felügyelőség Košice

Kapcsolat cím

Masarykova 10 (Térkép)
041 01, Košice
Ingyenes korrupcióellenes telefonvonal: 0800 500 205

E-mailek

Telefonszámok

Prvý kontakt
informátor - poradenstvo
+421 55 6002 301
nahlasovanie pracovných úrazov - po pracovnej dobe
(po 4. zvonení na hlasový záznamník)
+421 55 6002 318
Hlavný inšpektor práce
hlavná inšpektorka práce - Ing. Ritterová Daniela
+42155/6002304
asistentka HIP - Jusková Stella
+42155/6002303
Právne oddelenie
vedúci oddelenia - JUDr. Železník Štefan
+42155/6002343
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vedúci oddelenia - Ing. Saxa Martin
+42155/6002307
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúca oddelenia - Ing. Behunová Eva
+42155/6002352
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúci oddelenia - Ing. Sýkora Ivan
+42155/6002314
Mapa