Sari la conținut

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Selectați-vă inspectoratul Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inspectoratul Muncii Bratislava

Adresa de contact

Za kasárňou 315/1 (Hartă)
832 64 Bratislava .............................................................................................................................................. Sfat: +421 2 32182 763
IČO: 00166367
Linie telefonică gratuită anticorupție: 0800 500 205

E-mailuri

Numere de telefon

Inspector șef de muncă
Inspector șef de muncă - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 759
Secretariat
Asistent - Ľudmila Grancová
+421 2 321 82 759
Departamentul de securitate și sănătate la locul de muncă
Capul unitatii - Ing. Katarína Poláková, PhD.
+421 2 321 82 630
Departamentul Relații de Muncă
Capul unitatii - Mgr. et Mgr. Zuzana Šturdíková
+421 2 321 82 720
Departamentul Operațiuni Interne
Capul unitatii - Mgr. Silvia Potočná
+421 2 321 82 717
Ofițer de accidente - Ing. Viera Backstuberová
+421 2 321 82 738
Camera de dosare - Daniela Krošláková
+421 2 321 82 718
Mass-media
Vorbitor - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 759
Sfat
+421 2 321 82 763
Mapa