Labour Inspectorate Bratislava

Contact address

Za kasárňou 1 (map)
832 64 Bratislava ............................................................................................................................................... Poradenstvo: +421 2 32182 763
IČO: 00166367
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-mails

Phone numbers

Hlavný inšpektor práce - HIP
hlavný inšpektor práce (HIP) - Ing. Ivan Kompas
+421 2 321 82 759
Kancelária hlavného inšpektora práce - KHIP
poverená vedením kancelárie HIP - JUDr. Iveta Tarabčáková
+421 2 321 82 730
právnik - JUDr. Marek Heinrich
+421 2 321 82 758
asistentka HIP - Ľudmila Grancová
+421 2 321 82 759
asistentka oddelenia - Jana Méryová
+421 2 321 82 619
asistentka - Eva Kunová
+421 2 321 82 724
osobný úrad - Mgr. Alena Gaálová
+421 2 321 82 715
referát registratúry, podateľňa - Daniela Krošláková
+421 2 321 82 718
referát registratúry, podateľňa - Bc. Michaela Bednárová
+421 2 321 82 706
Odbor inšpekcie práce - OIP
vedúci inšpektor práce - VIP - Mgr. Ing. Marián Žerjava
+421 2 321 82 608
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP I.
vedúci oddelenia BOZP I. - Ing. Ján Mlynek
+421 2 321 82 627
inšpektor práce - Ing. Zita Kubová
+421 2 321 82 719
inšpektor práce EZ - Ing. Anna Brestenská
+421 2 321 82 621
inšpektor práce PZ - Ing. Mikuláš Gono
+421 2 321 82 611
inšpektor práce PZ - Ing. Ivan Kopp
+421 2 321 82 642
inšpektor práce - Ing. Martin Kudrnáč
+421 2 321 82 628
inšpektor práce SV - Ing. Katarína Poláková, PhD.
+421 2 321 82 630
inšpektor práce SV - Ing. Ľudovít Priehradník
+421 2 321 82 662
inšpektor práce TS - Ing. Margita Püšpökyová
+421 2 321 82 602
inšpektor práce SV - Ing. Stanislav Sýkora
+421 2 321 82 633
inšpektor práce SV - Ing. Marek Zaujec
+421 2 321 82 692
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP II.
vedúci oddelenia BOZP II. - Mgr. Tibor Kuruc
+421 2 321 82 732
inšpektor práce - uchádzač - Ing. Rudolf Masarovič
+421 2 321 82 601
inšpektor práce - Mgr. Mária Martincová
+421 2 321 82 626
inšpektor práce DO - Ing. Michal Golej
+421 2 321 82 635
inšpektor práce DO - Ing. Ján Mucska
+421 2 321 82 609
inšpektor práce DO - JUDr. Ing. Miloš Švondra
+424 2 321 82 610
inšpektor práce DO - Mgr. Dušan Hric
+421 2 321 82 671
inšpektor práce ST - Ing. Miroslav Kobela
+421 2 321 82 614
inšpektor práce ST - Ing. Soňa Masaryková
+421 2 321 82 651
inšpektor práce - Ing. Gabriela Schramková
+421 2 321 82 605
inšpektor práce - uchádzač - PhDr. Anna Návratková
+421 2 321 82 649
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov - PPV
vedúca oddelenia PPV - Mgr. Martina Ollé
+421 2 321 82 723
inšpektor práce PPV - Ing. Miloš Soják
+421 2 321 82 636
inšpektor práce PPV - Mgr. Gabriela Farkašová
-
inšpektor práce PPV - Ing. Miroslava Kapková
+421 2 321 82 625
inšpektor práce PPV - Ing. Henrieta Klenovská
+421 2 321 82 612
inšpektor práce, uchádzač PPV - Mgr. Ivana Ježíková
inšpektor práce PPV - Mgr. Jozef Rosa
+421 2 321 82 682
inšpektor práce PPV - Mgr. Július Šulo
+421 2 321 82 725
inšpektor práce PPV - JUDr. Mária Svitková
+421 2 321 82 604
inšpektor práce PPV - Mgr. Michal Jursa
+421 2 321 82 638
inšpektor práce PPV - Ing. Katarína Zelinová
+421 2 321 82 747
Oddelenie kontroly nelegálneho zamestnávania - KNZ
poverená riadením oddelenia KNZ - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 691
inšpektor práce - uchádzač - PhDr. Miroslava Kajanová
inšpektor práce KNZ - Mgr. Jana Leščáková
+421 2 321 82 637
inšpektor práce KNZ - Mgr. Marián Reimann
+421 2 321 82 650
inšpektor práce KNZ - Ing. Marta Solárová
+421 2 321 82 606
Oddelenie vnútornej prevádzky - VP
vedúca oddelenia VP - Mgr. Silvia Potočná
+421 2 321 82 717
referát výkonov IP - Ivana Hajnalová
+421 2 321 82 716
referent informatiky - Júlia Chreňová
+421 2 321 82 631
referent informatiky - Ing. Viera Backstuberová
+421 2 321 82 738
-
finančná účtovníčka - Veronika Kučerová
+421 2 321 82 757
mzdová účtovníčka - Elena Michlerová
+421 2 321 82 737
administrátor IT - Ing. Marián Fabian
+421 2 321 82 721
vodič - Róbert Lörinc
+421 2 321 82 759
Médiá
hovorca - JUDr. Marek Heinrich
+421 908 194 724
zástupca hovorcu - Ing. Ivan Kompas
+421 907 739 156
PORADENSTVO
+421 2 321 82 763

Mapa