Skip to content

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Choose inspectorate Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Labour Inspectorate Bratislava

Contact address

Za kasárňou 315/1 (Map)
832 64 Bratislava .............................................................................................................................................. Advice: +421 2 32182 763
IČO: 00166367
Free anti-corruption telephone line: 0800 500 205

E-mails

Phone numbers

Chief Labour Inspector
Chief Labour Inspector - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 759
Secretariat
Assistant - Ľudmila Grancová
+421 2 321 82 759
Department of Employment Relations
Head of Department - Mgr. et Mgr. Zuzana Šturdíková
+421 2 321 82 720
Department of Occupational Health and Safety
Head of Department - Ing. Katarína Poláková, PhD.
+421 2 321 82 630
Department of Internal Administration
Head of Department - Mgr. Silvia Potočná
+421 2 321 82 717
Accident officer - Ing. Viera Backstuberová
+421 2 321 82 738
Registry - Daniela Krošláková
+421 2 321 82 718
+421 2 321 82 706
THE MEDIA
Spokesperson - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 759
ADVICE
+421 2 321 82 763
Mapa