Preskočiť na obsah

Labour Inspectorate Bratislava

Contact address

Za kasárňou 1 (map)
832 64 Bratislava ............................................................................................................................................... Poradenstvo: +421 2 32182 763
IČO: 00166367
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-mails

Phone numbers

Hlavný inšpektor práce (HIP)
hlavná inšpektorka práce - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 759
Sekretariát HIP
asistentka - Ľudmila Grancová
+421 2 321 82 759
Osobný úrad
personalistka - Mgr. Alena Gaálová
+421 2 321 82 715
Právne oddelenie
vedúci oddelenia - JUDr. Marek Heinrich
+421 2 321 82 758
právnik - JUDr. Iveta Tarabčáková
+421 2 321 82 730
asistentka - Jana Méryová
+421 2 321 82 619
právnik - Mgr. et Mgr. Zuzana Šturdíková
+421 2 321 82 720
-
Oddelenie inšpekcie práce
poverená vedením oddelenia - Mgr. Mária Martincová
+421 2 321 82 626
inšpektor práce - Ing. Anna Brestenská
+421 2 321 82 621
inšpektor práce - Ing. Mikuláš Gono
+421 2 321 82 611
inšpektor práce - Ing. Miroslav Kobela
+421 2 321 82 614
inšpektor práce - Ing. Ivan Kopp
+421 2 321 82 642
inšpektor práce - Ing. Zita Kubová
+421 2 321 82 719
inšpektor práce - Ing. Martin Kudrnáč
+421 2 321 82 628
inšpektor práce - Ing. Rudolf Masarovič
+421 2 321 82 601
inšpektor práce - Ing. Soňa Masaryková
+421 2 321 82 651
inšpektor práce - Ing. Ján Mlynek
+421 2 321 82 627
inšpektor práce, uchádzač - PhDr. Anna Návratková
+421 2 321 82 649
inšpektor práce - Ing. Katarína Poláková, PhD.
+421 2 321 82 630
inšpektor práce - Ing. Ľudovít Priehradník
+421 2 321 82 662
inšpektor práce - Ing. Margita Püšpökyová
+421 2 321 82 602
inšpektor práce - Ing. Gabriela Schramková
+421 2 321 82 605
inšpektor práce - Ing. Stanislav Sýkora
+421 2 321 82 633
inšpektor práce - Ing. Marek Zaujec
+421 2 321 82 692
inšpektor práce - Mgr. Tibor Kuruc
+421 2 321 82 732
inšpektor práce -
inšpektor práce - Ing. Michal Golej
+421 2 321 82 635
inšpektor práce - JUDr. Ing. Miloš Švondra
+424 2 321 82 610
inšpektor práce - Mgr. Dušan Hric
+421 2 321 82 671
inšpektor práce - Ing. Ivan Kompas
+421 2 321 82 613
inšpektor práce - Mgr. Ing. Marián Žerjava
+421 2 321 82 608
inšpektor práce - Mgr. Martina Ollé
+421 2 321 82 723
inšpektor práce - Mgr. Gabriela Farkašová
+421 2 321 82 607
inšpektor práce - Mgr. Michal Jursa
+421 2 321 82 638
inšpektor práce - Ing. Miroslava Kapková
+421 2 321 82 625
inšpektor práce - Ing. Henrieta Klenovská
+421 2 321 82 612
inšpektor práce - Mgr. Jozef Rosa
+421 2 321 82 682
inšpektor práce - Ing. Miloš Soják
+421 2 321 82 636
inšpektor práce - JUDr. Mária Svitková
+421 2 321 82 604
inšpektor práce - Mgr. Július Šulo
+421 2 321 82 725
inšpektor práce - Ing. Katarína Zelinová
+421 2 321 82 747
inšpektor práce - uchádzač - PhDr. Miroslava Kajanová
+421 2 321 82 714
inšpektor práce - Mgr. Janka Leščáková
+421 2 321 82 637
inšpektor práce - Mgr. Marián Reimann
+421 2 321 82 650
inšpektor práce - Ing. Marta Solárová
+421 2 321 82 606
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúca oddelenia - Mgr. Silvia Potočná
+421 2 321 82 717
referent informatiky - Ing. Viera Backstuberová
+421 2 321 82 738
referent informatiky - Júlia Chreňová
+421 2 321 82 631
správca siete, IT pracovník - Ing. Marián Fabian
+421 2 321 82 721
referent dozoru - Ivana Hajnalová
+421 2 321 82 716
finančný účtovník - Veronika Kučerová
+421 2 321 82 757
vodič, hospodár - Róbert Lörinc
+421 2 321 82 759
mzdová účtovníčka - Elena Michlerová
+421 2 321 82 737
podateľňa - Daniela Krošláková
+421 2 321 82 718
+421 2 321 82 706
Médiá
hovorca - JUDr. Marek Heinrich
+421 908 194 724
PORADENSTVO
+421 2 321 82 763
Mapa