Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Bratislava

Kontaktná adresa

Za kasárňou 315/1 (Mapa)
832 64 Bratislava
IČO: 00166367
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
Poradenstvo -
+421 2 321 82 763
Nahlasovanie pracovných úrazov-aj mimo pracovnej doby -
+421 2 321 82 738
Hlavná inšpektorka práce (HIP)
hlavná inšpektorka práce - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 759
Sekretariát HIP
asistentka - Ľudmila Grancová
+421 2 321 82 759
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov (PPV)
poverená riadením oddelenia - Mgr. Mária Martincová
+421 2 321 82 626
oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
poverený riadením oddelenia - Ing. Miroslav Kobela
+421 2 321 82 614
Oddelenie vnútornej prevádzky (VP)
vedúca oddelenia - Mgr. Silvia Potočná
+421 2 321 82 717
referentka úrazov - Ing. Viera Backstuberová
+421 2 321 82 738
podateľňa - Daniela Krošláková
+421 2 321 82 718
Médiá
hovorca - JUDr. Marek Heinrich
+421 908 194 724
Mapa