Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inšpektorát práce Bratislava

Kontaktná adresa

Za kasárňou 315/1 (Mapa)
832 64 Bratislava
IČO: 00166367
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
Poradenstvo BOZP ( pondelok, streda) -
+421 907 739 163
Poradenstvo Pracovno právne vzťahy (utorok, štvrtok) -
+421 908 784 655
Nahlasovanie pracovných úrazov-aj mimo pracovnej doby -
+421 2 321 82 738
Riaditeľ inšpektorátu práce
Ing. Martin Kudrnáč
+421 2 321 82 759
Sekretariát riaditeľky
asistentka - Ľudmila Grancová
+421 2 321 82 759
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov (PPV)
poverená vedením oddelenia - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 691
oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
vedúca oddelenia - Ing. Katarína Poláková, PhD.
+421 2 321 82 630
Oddelenie vnútornej prevádzky (VP)
vedúca oddelenia - Mgr. Silvia Potočná
+421 2 321 82 717
podateľňa - Daniela Krošláková
+421 2 321 82 718
Médiá
hovorca - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 691
Mapa