Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inšpektorát práce Bratislava

Kontaktná adresa

Za kasárňou 315/1 (Mapa)
832 64 Bratislava
IČO: 00166367
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
Poradenstvo BOZP ( pondelok, streda) -
+421 907 739 163
Poradenstvo Pracovno právne vzťahy (utorok, štvrtok) -
+421 908 784 655
Nahlasovanie pracovných úrazov-aj mimo pracovnej doby -
+421 2 321 82 738
Kancelária riaditeľa inšpektorátu práce
riaditeľ inšpektorátu práce - Ing. Martin Kudrnáč
+421 2 321 82 759
asistentka riaditeľa - Ľudmila Grancová
+421 2 321 82 759
referent IP, RIPaVO - Ingrid Šafariková
+421 2 321 82 759
Osobný úrad - Mgr. Alena Gaálová
+421 2 321 82 759
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
vedúca oddelenia - Ing. Katarína Poláková, PhD.
+421 2 321 82 630
inšpektor práce - Ing.Gono Mikuláš
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Ing. Miroslav Kobela
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Ing. Ivan Kompas
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Ing. Zita Kubová
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Ing. Rudolf Masarovič
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Ing. Gabriela Schramková
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Ing. Stanislav Sýkora
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Ing. Marek Zaujec
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Mgr. Ing. Marián Žerjava
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Mgr. Jana Horčičiaková
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - uchádzač - Mgr. Vladimír Kakaš
+421 2 321 82 759
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúca oddelenia - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 691
inšpektor práce - Ing. Miroslava Kapková
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Mgr. Martina Ollé
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Mgr. Július Šulo
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Ing. Zelinová Katarína
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Mgr. Jozef Rosa
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Ing. Oľga Váleková
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Ing. Henrieta Klenovská
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - PhDr. Miroslava Kajanová
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Mgr. Jana Backstuberová
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Ing. Miloš Soják
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - PhDr. Anna Návratková
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - JUDr. Ing. Miloš Švondra
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Mgr. Marián Reimann
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - uchádzač - Ing. Alžbeta Véghová
+421 2 321 82 759
Oddelenie ekonomiky a prevádzky
vedúca oddelenia - Mgr. Silvia Potočná
+421 2 321 82 717
podateľňa - Daniela Krošláková
+421 2 321 82 718
účtovník - Elena Michlerová
+421 2 321 82 759
účtovník - Miriam Radlerová
+421 2 321 82 759
referent dozoru - Ivana Hajnalová
+421 2 321 82 759
referent úrazov - Júlia Chreňová
+421 2 321 82 759
vodič - Róbert Lörinc
+421 2 321 82 759
informatik - správca siete - Mgr. Daniel Kucik
+421 2 321 82 759
Oddelenie dopravy
poverený vedením oddelenia - Mgr. Tibor Kuruc
+421 2 321 82 732
inšpektor práce - Ing. Michal Golej
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Mgr. Dušan Hric
+421 2 321 82 759
inšpektor práce - Mgr. Mária Martincová
+421 2 321 82 759
Právne oddelenie
poverená vedením oddelenia - Mgr.et Mgr. Zuzana Šturdíková
+421 2 321 82 720
právnik - Mgr. Linda Durajová
+421 2 321 82 759
právnik - Mgr. Gabriela Orviská
+421 2 321 82 759
právnik - Mgr. Flóra Andrášková
+421 2 321 82 759
asistentka právneho oddelenia - Jana Méryová
+421 2 321 82 759
Médiá
hovorca - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 691
Mapa