Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inšpektorát práce Bratislava

Kontaktná adresa

Za kasárňou 315/1 (Mapa)
832 64 Bratislava
IČO: 00166367
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
Poradenstvo -
+421 2 321 82 763
Nahlasovanie pracovných úrazov-aj mimo pracovnej doby -
+421 2 321 82 738
Riaditeľka inšpektorátu práce
riaditeľka inšpektorátu práce - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 759
Sekretariát riaditeľky
asistentka - Ľudmila Grancová
+421 2 321 82 759
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov (PPV)
vedúca oddelenia - Mgr. et Mgr. Zuzana Šturdíková
+421 2 321 82 720
oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
vedúca oddelenia - Ing. Katarína Poláková, PhD.
+421 2 321 82 630
Oddelenie vnútornej prevádzky (VP)
vedúca oddelenia - Mgr. Silvia Potočná
+421 2 321 82 717
referentka úrazov - Ing. Viera Backstuberová
+421 2 321 82 738
podateľňa - Daniela Krošláková
+421 2 321 82 718
Médiá
hovorca - Mgr. Martina Neckárová
+421 2 321 82 759
Mapa