Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Trnava

Kontaktná adresa

J. Bottu č.4 (mapa)
917 01 Trnava
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefonné čísla

Hlavný inšpektor práce
Hlavný inšpektor práce - Mgr. Lehocký Radovan
033/5521614
Kancelária HIP
Vedúci kancelárie HIP - Mgr. Gašparovič Milan
033/5521596
Personalistka, mzdová účtovníčka - Jarábková Monika
033/5521614
Právnik - JUDr. Vančová Veronika
033/5521614
Asistentka - Hovancová Eva
033/5521614
Asistentka HIP,podateľňa - Andrea Bollová
033/5521614
Právnik - JUDr. Sokolová Katarína
033/5521614
Odbor inšpekcie práce
Poverený vedúci inšpektor práce - PaedDr.Kabarcová Kristína
033/5521614
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci I.
Vedúci oddelenia - Ing. Moncman Mikuláš
033/5521614
Inšpektor-uchádzač - Mgr. Červeňáková Tatiana
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Barienčíková Michaela
033/5521614
Inšpektor práce EZ - Ing. Králiček Ľudovít
033/5521614
Inšpektor-uchádzač - Ing. Mgr. Nádaská Soňa
033/5521614
Inšpektor práce ST - Ing. Polák Ľubomír
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Turanská Martina
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Varga Babeľová Ivana
033/5521614
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci II.
Vedúci oddelenia - Ing. Strečanský Daniel
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Bucha Marek
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Fančovičová Jana
033/5521614
Inšpektor práce TC - Ing. Jančošková Dagmar
033/5521614
Inšpektor práce EZ - Ing. Lisý Miroslav
033/5521595
Inšpektor práce - Ing. Lugár Jaroslav
033/5521614
Inšpektor práce - Mgr. Ostrožanský Peter
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Petrgál Juraj
033/5521614
Inšpektor práce SV - Ing. Šimo Viliam
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Volner Lukáš
033/5521614
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Vedúci oddelenia - Ing. Francúz Jozef
033/5521614
Inšpektor-uchádzač - Ing. Hrdličková Martina
033/5521614
Inšpektor práce - Mgr.Vadovičová Lenka
033/5521614
Inšpektor-uchádzač - Ing. Bollová Miroslava
033/5521614
Inšpektor práce - Mgr. Šutajová Miroslava
033/5521614
Inšpektor práce - Mgr. Abrahámová Jarmila
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Horváthová Katarína
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Kleknerová Daniela
033/5521614
Inšpektor práce - Mgr. Kočí Zuzana
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Laciková Jana
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Micháliková Mária
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Mitasová Zuzana
033/5521614
Inšpektor práce - Mgr. Nagyová Eva
033/5521614
Oddelenie kontroly nelegálneho zamestnávania
Vedúca oddelenia - Mgr. Augustínová Karin
033/5521614
Inšpektor práce - Mgr. Kabát Denis
033/5521614
Inšpektor práce - Mgr. Belák Michal
033/5521614
Inšpektor práce - Mgr. Slobodová Zuzana
033/5521614
Inšpektor práce - Mgr. Dianová Iveta
033/5521614
Inšpektor práce - Ing. Harajčíková Ivana
033/5521614
Oddelenie vnútornej prevádzky
Vedúca oddelenia,informatik-správca siete - Ing. Gažová Jana
033/5521614
Referent,správca registratúrneho strediska - Krajčovičová Eva
033/5521614
Referent informatiky - Mgr. Lisická Andrea
033/5521614
Hospodárka,pokladňa - Pugzíková Miroslava
033/5521614
Vodič - Snop Tomáš
033/5521614
Referent informatiky - Ványiová Milada
033/5521614
Ekonóm,finančná účtovníčka - Viteková Adriana
033/5521614
Média
hovorca - JUDr. Veronika Vančová
033/5521614, 0908787747
Mapa