Skip to content

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Choose inspectorate Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Labour Inspectorate Trnava

Contact address

J. Bottu č.4 (Map)
917 01 Trnava
Free anti-corruption telephone line: 0800 500 205

E-mails

Phone numbers

Chief Labour Inspector
Chief Labour Inspector - Ing. Jozef Francúz
+421 33 5521614
Assistant - Andrea Bollová
+421 33 5521614
Legal Department
Head of Department - Mgr. Milan Gašparovič
+421 33 5521597
Department of Occupational Health and Safety
Head of Department - Ing. Daniel Strečanský
+421 33 5521614
Department of Employment Relations
Head of Department - PaedDr. Mgr. Kristína Kabarcová
+421 33 5521614
Department of Internal Administration
Head of Department - Ing. Jana Gažová
+421 33 5521614
Média
Spokesperson - JUDr. Veronika Vančová
+421 33 5521614, +421 908787747
Mapa