Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inšpektorát práce Trnava

Kontaktná adresa

J. Bottu č.4 (Mapa)
917 01 Trnava
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Riaditeľ inšpektorátu práce
Prvý kontakt -
Poradenstvo -
+421 908 238 580-PPV +421 908 238 413-BOZP
riaditeľka inšpektorátu práce - Ing. Mgr. Varga Babeľová Ivana, PhD.
+421 33 5521613
asistentka +podateľňa - Kabarcová Erika
+421 33 5521613
Právne oddelenie
vedúci oddelenia - Mgr. Gašparovič Milan
+421 33 5521597
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
vedúci oddelenia - Ing. Strečanský Daniel
+421 33 5521614
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúci oddelenia - Ing. Francúz Jozef
+421 33 5521614
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúca oddelenia - Ing. Gažová Jana
+421 33 5521614
Média
hovorca - Mgr. Jančulová Dáša
+421 33 5521614, +421 908 787747
Mapa