Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inšpektorát práce Trnava

Kontaktná adresa

J. Bottu č.4 (Mapa)
917 01 Trnava
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Riaditeľ inšpektorátu práce
Prvý kontakt -
Poradenstvo -
+421 908 238 580-PPV +421 908 238 413-BOZP
riaditeľka inšpektorátu práce - Ing. Mgr. Varga Babeľová Ivana, PhD.
+421 33 5521613
asistentka +podateľňa - Kabarcová Erika
+421 33 5521613
Právne oddelenie
vedúci oddelenia - Mgr. Gašparovič Milan
+421 33 5521597
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
poverený vedením oddelenia - Mgr. Ostrožanský Peter
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Moncman Mikuláš
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Suran Peter
+421 33 5521614
Inšpektor práce - Mgr. Petráš Jozef
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Puškášová Margita
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Turanská Martina
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing.Mgr. Nádaská Soňa
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Bucha Marek
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Šimo Viliam
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Jančošková Dagmar
+421 33 5521614
inšpektor práce - Mgr. Bukovská Monika
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Volner Lukáš
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Lugár Jaroslav
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Petrgál Juraj
+421 33 5521614
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
poverená vedením oddelenia - Ing. Micháliková Mária
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Horváthová Katarína
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Kleknerová Daniela
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Laciková Jana
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Hrdličková Martina
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Bollová Miroslava
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Kočí Zuzana
+421 33 5521614
inšpektor práce - Mgr. Vadovičová Lenka
+421 33 5521614
inšpektor práce - Mgr. Sárkányová Jarmila
+421 33 5521614
inšpektor práce - Mgr. Augustínová Karin
+421 33 5521614
inšpektor práce - Mgr. Slobodová Zuzana
+421 33 5521614
inšpektor práce - Mgr. Dianová Iveta
+421 33 5521614
inšpektor práce - Ing. Harajčíková Ivana
+421 33 5521614
inšpektor práce - Mgr. Augustínová Miroslava
+421 33 5521614
inšpektor práce - Mgr. Kabát Denis
+421 33 5521614
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúca oddelenia - Ing. Gažová Jana
+421 33 5521614
Média
hovorca - Mgr. Jančulová Dáša
+421 33 5521614, +421 908 787747
Prvý kontakt
Poradenstvo -
+421 908 238 580- PPV +421 908 238 413- BOZP
Mapa