Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Trnava

Kontaktná adresa

J. Bottu č.4 (Mapa)
917 01 Trnava
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Hlavný inšpektor práce
Prvý kontakt -
Poradenstvo - -
+421 33 5354432
Hlavný inšpektor práce - Ing. Francúz Jozef
+421 33 5521613
Asistentka HIP+podateľňa - Kabarcová Erika
+421 33 5521613
Právne oddelenie
Vedúci oddelenia - Mgr. Gašparovič Milan
+421 33 5521597
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
Vedúci oddelenia - Ing. Strečanský Daniel
+421 33 5521614
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Vedúca oddelenia - PaedDr. Mgr. Kabarcová Kristína
+421 33 5521614
Oddelenie vnútornej prevádzky
Vedúca oddelenia - Ing. Gažová Jana
+421 33 5521614
Média
hovorca - Mgr. Dáša Jančulová
+421 33 5521614, +421 908787747
Mapa