Skip to content

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Choose inspectorate Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Labour Inspectorate Trenčín

Contact address

Hodžova 36 (Map)
911 01 Trenčín
Free anti-corruption telephone line: 0800 500 205

E-mails

Phone numbers

First contact
Informator - Gagová Eva
+421 32 7441 653
Chief labor inspector
Chief labor inspector - Ing. Kopecký Vladimír
+421 32 7441 646
Secretary - Detková Patrícia
+421 32 7441 646
Legal Department
Head of Unit - Mgr. Doktor Peter
+421 32 7441 647
Department of Safety and Health at Work
Head of Unit - Ing. Zigo Jaroslav
+421 32 7441 653
Department of Labor Relations
Head of Unit - JUDr. Ing. Hajšo Juraj
+421 32 7441 653
Department of Internal Administration
Head of Unit - Ing. Jamborová Simona
+421 32 7441 653
Media
Spokesperson - JUDr. Ing. Juraj Hajšo
+421 917 450 110
Mapa