Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Trenčín

Kontaktná adresa

Hodžova 36 (mapa)
911 01 Trenčín
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Hlavný inšpektor práce (HIP)
hlavný inšpektor práce - Ing. Kopecký Vladimír
032/7441646
Sekretariát
sekretárka - Detková Patrícia
032/7441646
Osobný úrad
personalistka - Bc. Ľubica Juricová
032/7441653
Právne oddelenie
vedúci oddelenia - Mgr. Doktor Peter
032/7441647
právnička - Mgr. Bednárová Margaréta
032/7441653
právnik - Mgr. Gajdoš Martin
032/7441653
právnička - JUDr. Pajtinková Michaela
032/7441653
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vedúci oddelenia - Ing. Jurašík Róbert
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Belianská Veronika
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Božik Mário
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Bulík Milan
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Gaiplová Sára
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Chorvát Ľuboš
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Janúš Roman
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Makiš Vladimír
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Mihál Patrik
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Ostrochovský Vladimír
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Pilková Monika, PhD.
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Polák Milan
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Slávik Ivan
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Vetrík Martin
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Volek Tomáš
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Zigo Jaroslav
032/7441653
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúci oddelenia - JUDr. Ing. Hajšo Juraj
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Beňušková Petra
032/7441653
inšpektor práce - uchádzač - Mgr. Bulejko Ivan
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Habánek Pavol
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Hošták Anton
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Chlebanová Petra
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Kočišová Denisa
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Kollárová Mária
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Lacová Anna
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Matavová Janka
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Miksová Iveta, MBA
032/7441653
inšpektor práce - uchádzač - Mgr. Mikuláš Žišková Daniela
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Miturová Danka
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Sabová Ľubica
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Svrbíková Oľga
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Šedivá Zdenka
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Zázrivcová Zuzana
032/7441653
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúca oddelenia - Ing. Jamborová Simona
032/7441653
správca siete, IT pracovník - Bariš Jaroslav
032/7441653
referentka pre autodopravu - Ďurechová Ingrid
032/7441653
referentka informatiky, informátor - Gagová Eva
032/7441653
mzdová účtovníčka - Kereková Nikola
032/7441653
odborný referent - Ing. Koreňová Karina
032/7441653
referentka informatiky - Mgr. Mináriková Alexandra
032/7441653
správca budovy, garážmajster - Bc. Šebök Rudolf
032/7441653
hospodárka, pokladníčka - Zubová Renáta
032/7441653
Média
hovorca - JUDr. Ing. Juraj Hajšo
+421 917 450 110
hlavný inšpektor práce - Ing. Kopecký Vladimír
+421 907 904 886
Mapa