Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Tip na nelegálne zamestnávanie

Máte informácie o tom, že niekde vo vašom okolí sa porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania? Dajte nám TIP. Pre účinný boj s nelegálnym zamestnávaním je žiaduce, aby ste zadali tieto údaje, pokiaľ sú vám známe:

50. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) pripravuje jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. – 28. 3. 2019 v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Družba, Botanická 25, Bratislava. Konferencia sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce. Bližšie ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2018

V priebehu mesiaca december 2018, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“), čo v porovnaní s rokom 2017, kedy sa v uvedenom období stali 2 SPÚ, vyznieva mimoriadne pozitívne. Pokles pracovnej úrazovosti v uvedenom období potvrdzujú ...čítať ďalej

Nová infografika o manažmente nebezpečných látok už aj v slovenčine!

Agentúra EU-OSHA predstavuje interaktívnu infografiku, ktorá vznikla na podporu kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky . Vďaka tejto infografike sa používatelia dozvedia informácie a číselné údaje o rizikách, ktoré nebezpečné látky predstavujú pre zamestnancov, ako aj o výhodách riadenia takýchto rizík. Ľahko sa používa a zahŕňa ...čítať ďalej