Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj
ilustračná fotografia

Spoločná cezhraničná kontrola inšpekcie práce Slovenska a Maďarska

Dňa 23. novembra 2023 sa zástupcovia inšpekcie práce z Inšpektorátu práce Košice zúčastnili prvej spoločnej medzinárodnej inšpekcie s kolegami z Maďarska v meste Miškovec. Spoločná inšpekcia bola podporená Európskym orgánom práce (ELA) na dvoch veľkých staveniskách v okolí Miškovca a zamerala sa na porušovanie pravidiel zamestnávania, odmeňovania, platných pravidiel vysielania a odhaľovania falošných dokumentov v sektore stavebníctva. Kontrolu vykonávali maďarskí

čítať ďalej
osoba s hendikepom - ilustračný obrázok zdroj: pixabay.com

Zamestnanci so zdravotným postihnutím a BOZP

Spomedzi 42,8 milióna osôb so zdravotným postihnutím v produktívnom veku v EÚ je v súčasnosti zamestnaná len približne polovica. Je veľmi dôležité, aby pracoviská propagovali dobrý zdravotný stav a poskytovali podporu jednotlivcom so zdravotným postihnutím pri zapojení sa alebo opätovnom zapojení sa do pracovného procesu a zotrvaní v zamestnaní. Cieľom balíka opatrení Európskej komisie v oblasti zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím je dosiahnuť rovnaký

čítať ďalej
Generálna riaditeľka NIP PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M.

Odpočet činnosti generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce

PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M. ukončila svoje pôsobenie v čele NIP Dňom 30. novembra 2023 ukončila svoje pôsobenie vo funkcii generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M. Do funkcie bola menovaná ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom 1.mája 2020. Počas svojho pôsobenia vo funkcii sa generálna riaditeľka NIP pravidelne stretávala s riaditeľmi inšpektorátov práce

čítať ďalej

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka

Článok vysvetľuje rozdiely medzi materskou, otcovskou a rodičovskou dovolenkou z pohľadu pracovného práva. Podľa Zákonníka práce sa materská dovolenka poskytuje žene v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Štandardná dĺžka materskej dovolenky je 34 týždňov, osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. Žena

čítať ďalej
ilustračný obrázok súťaž o Cenu za dobrú prax

Prihláste sa do súťaže Cena za dobrú prax a vstúpte do digitálneho veku práce!

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, organizovaná v spolupráci s našimi národnými kontaktnými miestami, je ocenením všetkých typov organizácií v celej Európe, ktoré prezentujú inovatívne prístupy na podporu pohody zamestnancov. V rámci príkladov dobrej praxe sa má aktívne predchádzať rizikám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré súvisia so zavádzaním digitálnych technológií na pracovisku. Po skončení súťaže v každej zúčastnenej

čítať ďalej

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Názov a sídlo služobného úradu: Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice Miesto výkonu práce: Vzdelávacie a rekreačné stredisko NIP Malá Lučivná Obsadzovaná funkcia: kuchár/ kuchárka vo Vzdelávacom a rekreačnom stredisku NIP Malá Lučivná Druh pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme Hlavné úlohy:  výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu

čítať ďalej
Európsky týždeň BOZP, pozvánka

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2023

Tak ako každý rok, aj teraz si v 43. kalendárnom týždni sústava inšpekcie práce v SR v dňoch od 23. do 27. októbra 2023 pripomenie Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o najväčšie podujatie v oblasti BOZP na svete! V rámci Európskeho týždňa BOZP Národný inšpektorát práce oficiálne odštartuje novú kampaň Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025 s názvom „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“.

čítať ďalej
Kampaň Zdravé pracoviská 2023 až 2025

Seminár EU-OSHA 25. október 2023 - predĺžili sme prihlasovanie!

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry, Vás v rámci Európskeho týždňa BOZP srdečne pozýva na oficiálny štart kampane Zdravé pracoviská 2023-2025: „BEZPEČNÁ A ZDRAVÁ PRÁCA V DIGITÁLNE DOBE“,  ktorý sa uskutoční  o 09:00 hodine dňa 25. októbra 2023 v Hoteli Bratislava**** Seberíniho 9, Bratislava Pridajte sa k nám

čítať ďalej

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov zamestnávateľom je výsledkom žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare. Rozsudok Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu C-392/21 z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj – Rumunsko)  rozhodol v tejto veci nasledovne: článok 9 ods. 3 smernice Rady 90/270/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so

čítať ďalej

Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 446 zo dňa 13. septembra 2023 sa odvoláva mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktorá bola vyhlásená od 12. marca 2020. Odvolanie mimoriadnej situácie nadobúda účinnosť dňa 15. septembra 2023 o 06:00 hod. Odvolanie mimoriadnej situácie ovplyvní práva a povinnosti

čítať ďalej