Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Tip na nelegálne zamestnávanie

Máte informácie o tom, že niekde vo vašom okolí sa porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania? Dajte nám TIP. Pre účinný boj s nelegálnym zamestnávaním je žiaduce, aby ste zadali tieto údaje, pokiaľ sú vám známe:

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2019

V priebehu mesiaca september 2019 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, doprava a skladovanie a ubytovacie a stravovacie služby. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k 3 ...čítať ďalej

Jedenásť firiem si prevzalo osvedčenie „Bezpečný podnik“

Zástupcovia ďalších jedenástich slovenských firiem si v utorok 22. októbra 2019 prevzali v Bratislave na konferencii “Kultúra bezpečnosti“ osvedčenie „Bezpečný podnik“. Konferenciu zorganizoval Národný inšpektorát práce v spolupráci s Národným kontaktným miestom Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Slovenskej republike. Z celkového ...čítať ďalej

Kultúra bezpečnosti 2019

  Množstvo podnetných informácií o tom, ako sa v slovenských i zahraničných firmách buduje kultúra bezpečnosti, vynikajúci prednášajúci a takmer 120 účastníkov z celého Slovenska. Tak by sa dal stručne zhrnúť nultý ročník konferencie, ktorú 22. októbra 2019 zorganizoval Národný inšpektorát práce (NIP) v spolupráci s Európskou ...čítať ďalej

Európsky týždeň BOZP v Rádiu Regina

Počuli ste to? Ak nie, tak máte možnosť teraz. Prinášame záznam rozhovoru Marcela Hanáčka s vedúcim oddelenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Odboru inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce Michalom Horňakom, ktorý 22. októbra 2019 ráno odvysielalo Rádia Regina Západ ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2019

V priebehu mesiaca august 2019 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom. V tom istom období v roku 2018 došlo k 6 SPÚ. Počas mesiaca august 2019 ...čítať ďalej