Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj
Ilustračný obrázok - animácia - Cena za dobrú prax

Prihláste sa do súťaže Cena za dobrú prax a vstúpte do digitálneho veku práce!

Cena za dobrú prax Európskej agentúry pre BOZP v rámci kampane Zdravé pracoviská, organizovaná v spolupráci s národnými kontaktnými miestami, je ocenením všetkých typov organizácií v celej Európe, ktoré prezentujú inovatívne prístupy na podporu pohody zamestnancov. V rámci príkladov dobrej praxe sa má aktívne predchádzať rizikám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré súvisia so zavádzaním digitálnych technológií na pracovisku. Po skončení súťaže

čítať ďalej
Predstavitelia inšpekcie práce krajín V4 na spoločnej fotografii v rámci stretnutia v Opave v Českej republike.

Stretnutie predstaviteľov inšpekcie práce V4

Zástupcovia Národného inšpektorátu práce sa v dňoch 14. a 15. mája 2024 zúčastnili na stretnutí predstaviteľov inšpekcie práce krajín V4 v Opave v Českej republike. Témou stretnutia bolo okrem iných problémov aj reťazenie dodávky pracovnej sily a jej dopady na úrazovosť. Účastníci stretnutia sa navzájom informovali o situácii v jednotlivých štátoch a hľadali možnosti cezhraničnej spolupráce. Stretnutie sa uskutočnilo pod

čítať ďalej
peniaze, valorizácia správnych poplatkov

Valorizácia sadzieb správnych poplatkov

Vzhľadom na prijatý zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa od 01.04.2024 mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch dochádza od 1. apríla 2024 k valorizácii sadzieb správnych poplatkov, a teda aj k zmene sadzieb pri niektorých úkonoch NIP: Správny poplatokElektronické

čítať ďalej
Plenárne zasadnutie SLIC Brusel, máj 2024

Spoločne proti karcinogénom na pracovisku

Riaditeľka odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Národného inšpektorátu práce Mgr. Katarína Timková sa v dňoch 7. a 8. mája zúčastnila na 85. plenárnom zasadnutí Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) v belgickom Bruseli. Hlavnou témou zasadnutia bola Sociálna podmienenosť spoločnej agrárnej politiky (CAP) – prebehla veľmi aktívna diskusia o plnení povinnosti inšpekcie práce informovať raz ročne (od roku  2025)

čítať ďalej
Ilustračný obrázok - vodič automobilu

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. mája 2024

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 73/2024 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2024 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,075 eura, osobné cestné motorové vozidlá je 0,265 eura. Opatrením č. 73/2024 Z. z. sa ruší

čítať ďalej
Ilustračný obrázok - kalendár

1. september už nie je dňom pracovného pokoja

1. januára 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Uvedeným zákonom boli novelizované, okrem iných právnych predpisov, aj zákon o štátnych sviatkoch a Zákonník práce. Prijaté zmeny majú dopad na nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov. Novelou zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a

čítať ďalej

Ako používať nástroje OiRA na online posudzovanie rizík?

Dôkladné posudzovanie rizík je jedným z kľúčov k budovaniu zdravých pracovísk. O inovatívnych metódach v posudzovaní rizík preto bola reč aj na seminári, ktorý zorganizoval Národný inšpektorát práce ako Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA) v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) v stredu 17. apríla 2024 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

čítať ďalej

Vysielanie pracovníkov v stavebníctve - Informačné stretnutie MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vás pozýva na podujatie pre zamestnávateľov v oblasti stavebníctva na tému vysielania pracovníkov. Podujatie sa uskutoční . apríla 2024 Miesto konania: Hotel Bratislava Cieľová skupina: Zamestnávatelia a odborná verejnosť Program nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz PROGRAM PODUJATIA Podujatie je bezplatné, registrovať sa môžete po kliknutí na odkaz REGISTRÁCIA Viac informácií o podujatí

čítať ďalej
Ilustračný obrázok

Ocenenia „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“ si prevzalo 12 firiem

Košice – Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a ich celková pohoda ako priorita pri riadení úspešného podniku sú hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa firmy každý rok zapájajú do programov Národného inšpektorátu práce „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“. V košickej Kaviarni Slávia si v stredu 10. apríla 2024 prevzali tieto prestížne ocenenia za rok 2023 zástupcovia dvanástich firiem z celého Slovenska, pričom niektoré získali toto ocenenie

čítať ďalej

Elektronické podanie žiadosti

V súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) možno podať žiadosť na Národný inšpektorát práce („ďalej NIP“) aj v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu

čítať ďalej