Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Vysielanie pracovníkov v stavebníctve - Informačné stretnutie MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vás pozýva na podujatie pre zamestnávateľov v oblasti stavebníctva na tému vysielania pracovníkov. Podujatie sa uskutoční . apríla 2024 Miesto konania: Hotel Bratislava Cieľová skupina: Zamestnávatelia a odborná verejnosť Program nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz PROGRAM PODUJATIA Podujatie je bezplatné, registrovať sa môžete po kliknutí na odkaz REGISTRÁCIA Viac informácií o podujatí

čítať ďalej
Ilustračný obrázok

Ocenenia „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“ si prevzalo 12 firiem

Košice – Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a ich celková pohoda ako priorita pri riadení úspešného podniku sú hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa firmy každý rok zapájajú do programov Národného inšpektorátu práce „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“. V košickej Kaviarni Slávia si v stredu 10. apríla 2024 prevzali tieto prestížne ocenenia za rok 2023 zástupcovia dvanástich firiem z celého Slovenska, pričom niektoré získali toto ocenenie

čítať ďalej

Elektronické podanie žiadosti

V súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) možno podať žiadosť na Národný inšpektorát práce („ďalej NIP“) aj v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu

čítať ďalej

Výsledky kontrol v oblasti BOZP z plánu hlavných úloh z roku 2023

V roku 2023 bolo naplánovaných a realizovaných pre oblasť BOZP celkovo 7 hlavných celoslovenských úloh, ktorým bola venovaná prioritná pozornosť. Úlohy boli zamerané hlavne na kontrolu dodržiavania predpisov v oblasti BOZP, sociálnej legislatívy v doprave, prevencii závažných priemyselných havárií, kontrole dodržiavania predpisov v oblasti BOZP v jadrovej energetike, na staveniskách či pri prevádzkovaní vyhradených technických zariadení (ďalej „VTZ“). Ciele a výsledky kontrol jednotlivých úloh sú

čítať ďalej

Ako používať nástroje OiRA na online posudzovanie rizík?

Pozvánka na seminár EU-OSHA Pozývame vás na odborný seminár pod názvom „Ako používať nástroje OiRA na online posudzovanie rizík“, ktorý organizuje Národný inšpektorát práce v spolupráci s Európskou agentúrou pre BOZP (EU-OSHA) a Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Podujatie sa uskutoční o 09:00 hodine dňa 17. apríla 2024 Žilinská univerzita v Žiline, AR1A2 (budova AR) Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Predstavíme vám prácu Národného

čítať ďalej
peniaze, valorizácia správnych poplatkov

Valorizácia sadzieb správnych poplatkov

Vzhľadom na prijatý zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa od 01.04.2024 mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch dochádza od 1. apríla 2024 k valorizácii sadzieb správnych poplatkov, a teda aj k zmene sadzieb pri niektorých úkonoch NIP: Správny poplatokElektronické

čítať ďalej
ilustračný obrázok

Spustenie pilotného testu ESENER 2024

Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách – ESENER – je rozsiahly prieskum, ktorý sa zaoberá tým, ako európske pracoviská riadia bezpečnostné a zdravotné riziká v praxi. V týchto dňoch sa rozbieha pilotné testovanie štvrtej vlny ESENER, ktorá je naplánovaná do konca marca. V každej z 30 krajín Európy, v ktorých sa ESENER 2024 realizuje, sa v rámci tejto

čítať ďalej
logo inšpekcie práce

Národný inšpektorát práce predstavuje „Plán hlavných úloh na rok 2024“

Zameranie úloh je orientované na dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.Na rok 2024 Národný inšpektorát práce naplánoval 14 hlavných úloh, ktorým bude venovať zvýšenú pozornosť: 1. Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti BOZP vrátane dodržiavanie povinností zamestnávateľa pri prideľovaní

čítať ďalej

Kampaň Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) „Zlepšenie prevencie pracovných úrazov“

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty prace v spolupráci s Výborom vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) rozbiehajú od začiatku marca 2024 na slovenských pracoviskách kontroly zamerané na prevenciu vzniku pracovných úrazov s cieľom posilniť kultúru prevencie v organizáciách aj medzi jednotlivými zamestnancami, v súlade s prístupom nulovej vízie k smrteľným pracovným úrazom v EÚ. Táto kampaň je organizovaná v spolupráci s

čítať ďalej

Informačné stretnutie o vysielaní pracovníkov v stavebnom sektore

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) pripravujú Informačné stretnutie pre slovenských zamestnávateľov o vysielaní pracovníkov v stavebnom sektore. Podujatie sa uskutoční 25. apríla 2024 v Hoteli Bratislava na Seberíniho ul. č. 9 v Bratislave v čase od 9.00 do 15.30 hod. Účasť na podujatí je bezplatná pod podmienkou registrácie. Počas akcie sa dozviete aké sú podmienky

čítať ďalej