Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Trenčín

Kontaktná adresa

Hodžova 36 (mapa)
911 01 Trenčín
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefonné čísla

Hlavný inšpektor práce
Hlavný inšpektor práce - Mgr. Miksová Iveta, MBA
032/7441646
Kancelária HIP
vedúci oddelenia - Mgr. Gajdoš Martin
032/7441647
právnik - Mgr. Doktor Peter
032/7441653
asistentka HIP - Habánková Janka
032/7441646
personalistka - Bc. Juricová Ľubica
032/7441653
právnik - JUDr. Pajtinková Michaela
032/7441653
Odbor inšpekcie práce
vedúci inšpektor práce - Mgr. Bednárová Margaréta
032/7441646
odborný referent - Detková Patrícia
032/7441653
Oddelenie BOZP I.
vedúci oddelenia - Ing. Kopecký Vladimír
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Božik Mário
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Gaiplová Sára
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Makiš Vladimír
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Ostrochovský Vladimír
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Pavlík Jaroslav
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Pilková Monika, PhD.
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Polák Milan
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Zigo Jaroslav
032/7441653
Oddelenie BOZP II.
vedúci oddelenia - Ing. Gajdošík Viliam
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Bulík Milan
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Foltínová Ľudmila
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Chorvát Ľuboš
032/7441653
inšpektor práce - uchádzač - Ing. Ježík Matúš
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Jurašík Róbert
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Mihál Patrik
032/7441653
inšpektor práce - RNDr. Očkay Ján
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Slávik Ivan
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Volek Tomáš
032/7441653
Oddelenie PPV
vedúci oddelenia - JUDr. Ing. Hajšo Juraj
032/7441653
inšpektor práce - uchádzač - Ing. Habánek Pavol
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Hošták Anton
032/7441653
inšpektor práce - uchádzač - Ing. Chlebanová Petra
032/7441653
inšpektor práce - uchádzač - JUDr. Jánošík Martin
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Kočišová Denisa
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Lacová Anna
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Michaleová Martina
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Miturová Danka
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Zázrivcová Zuzana
032/7441653
Oddelenie KNZ
vedúci oddelenia - Ing. Vanko Peter
032/7441653
inšpektor práce - Mgr. Beňušková Petra
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Gorelka Christián
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Sabová Ľubica
032/7441653
inšpektor práce - Ing. Svrbíková Oľga
032/7441653
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúca oddelenia - Ing. Jamborová Simona
032/7441651
správca siete, IT pracovník - Bariš Jaroslav
032/7441649
referentka pre autodopravu - Ďurechová Ingrid
referentka informatiky, informátor - Gagová Eva
032/7441653
mzdová účtovníčka - Kereková Nikola
032/7441653
referentka informatiky - Mgr. Mináriková Alexandra
032/7441653
správca budovy, garážmajster - Bc. Šebök Rudolf
032/7441653
hospodárka, pokladníčka - Zubová Renáta
032/7441653
Média
hovorca - JUDr. Ing. Juraj Hajšo
+421 917 450 110
HIP - Mgr. Iveta Miksová
+421 907 788 611
Mapa