Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Felelőség az illegális foglalkoztatásért

Felelőség az illegális foglalkoztatásért Az illegális munka, illegális foglalkoztatás, az illegális munka végzésének tilalma, az illegális foglalkoztatás tilalma és ellenőrzés végzése fogalmak meghatározását Az illegális munkáról, illegális foglalkoztatásról szóló Tt. 82/2005 sz. törvény és néhány törvény későbbi módosítása tartalmazza. A ...čítať ďalej

Hasznos linkek

Hasznos linkek A SzK Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma felelős a foglalkoztatás, a szociális jólét és a nyugdíjrendszer működéséért. Az államigazgatás fontos szerve a gyerekek szociális-jogi védelme és a családpolitika koordinálása területén. https://www.employment.gov.sk/sk/ A Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) az államigazgatás szerve, ...čítať ďalej

Általános információk

Általános információk A munkaügyi jogi kapcsolatokat a kiküldött munkavállaló és munkáltatója között a kiküldetés ideje alatt részben a kiküldő ország jogrendszere, részben annak az országnak a jogrendszere szabályozza, amelyben a munkavállaló ideiglenesen végez munkát. Az ország, ahová a munkavállaló ki lett küldve, jogrendjének csak egy része releváns a kiküldött ...čítať ďalej

A kiküldött munkavállalók igényeinek érvényesítése

A kiküldött munkavállalók igényeinek érvényesítése A vendégmunkás, aki úgy gondolja, hogy a jogait vagy törvény által védett érdekeit a Szlovák Köztársaság területére történő kiküldetés feltételeinek be nem tartása befolyásolta, közvetlenül vagy munkavállalók képviselőin keresztül panaszt tehet az illetékes munkaügyi felügyeleti hatósághoz, vagy ...čítať ďalej

Alvállalkozói felelősség

Alvállalkozói felelősség A Munka Törvénykönyve meghatározza a szlovák szervezet közös felelősségének (alvállalkozói felelősség) elvét a külföldi munkáltatóért. A Szlovák Köztársaság területén szolgáltatást nyújtó személy felelősségéről van szó (szolgáltatást nyújtó), az esedékes minimálbér vagy minimálbér részének kifizetéséért a kiküldött munkavállaló kérelme alapján, éspedig ...čítať ďalej

A kiküldött munkavállalók kapcsolattartó szerve

A kiküldött munkavállalók kapcsolattartó szerve Az Európai Parlament és Tanács 96/71 EK sz. irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről az egyes tagországoktól kölcsönös együttműködést és a szükséges információcserét követel meg. Ebből a célból az EU valamennyi tagállamában létrejöttek a ...čítať ďalej

Szabálysértések és bírságok

Szabálysértések és bírságok I. A munkaügyi felügyeletek jogosultak bírság kiszabására: a/ egészen 100 000 euró összegig a munkáltató számára az e törvényből eredő kötelességek, a munkajogi szabályok, a munkaügyi kapcsolatokat szabályozó munkajogi és köztisztviselői kötelezettségek, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások ...čítať ďalej

Szociális partnerek

A Szlovák Köztársaság Szakszervezeteinek Szövetsége (KOZ SR) a szakszervezeti szövetségek és velük egy szintre emelt szakszervezeti egyesületek önkéntes egyesülete a Szlovák Köztársaságban, akik azért csoportosultak, hogy védjék a szakszervezeti tagok jogait és jogos érdekeit. http://kozsr.sk/ Munkáltatók Köztársasági Uniója tagjainak és munkáltatóinak érdekeit ...čítať ďalej

Munkaszünetek

Munkaszünetek A munkáltató köteles a munkavállaló számára, akinek műszaka 6 óránál hosszabb ideig tart, 30 perces pihenő- és étkezési szünetet biztosítani. Fiatal munkavállaló számára, akinek műszaka 4 1/2 óránál hosszabb ideig tart, a munkáltató köteles 30 perces pihenő- és étkezési ...čítať ďalej