Ugrás a tartalomra

Válassza ki a felügyelőségét

Válassza ki a felügyelőségét Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Felelőség az illegális foglalkoztatásért

Felelőség az illegális foglalkoztatásért Az illegális munka, illegális foglalkoztatás, az illegális munka végzésének tilalma, az illegális foglalkoztatás tilalma és ellenőrzés végzése fogalmak meghatározását Az illegális munkáról, illegális foglalkoztatásról szóló Tt. 82/2005 sz. törvény és néhány törvény későbbi módosítása tartalmazza. A Tt. 82/2005 sz. törvény az illegális munka szabálysértés tényalap két fajtáját különbözteti meg, amely szerint illegális munkának minősül az a munka,

čítať ďalej

Hasznos linkek

Hasznos linkek A SzK Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma felelős a foglalkoztatás, a szociális jólét és a nyugdíjrendszer működéséért. Az államigazgatás fontos szerve a gyerekek szociális-jogi védelme és a családpolitika koordinálása területén. https://www.employment.gov.sk/sk/ A Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) az államigazgatás szerve, amely biztosítja az államigazgatás végrehajtását a szociális ügyek és a foglalkoztatás szolgáltatás területén. Az intézetet 2004 januárjában hozták létre a

čítať ďalej

Általános információk

Általános információk A munkaügyi jogi kapcsolatokat a kiküldött munkavállaló és munkáltatója között a kiküldetés ideje alatt részben a kiküldő ország jogrendszere, részben annak az országnak a jogrendszere szabályozza, amelyben a munkavállaló ideiglenesen végez munkát. Az ország, ahová a munkavállaló ki lett küldve, jogrendjének csak egy része releváns a kiküldött munkavállaló számára, emellett a munkafeltételek tartalmazzák az ún. kemény mag feltételeit. A munkafeltételeket szabályozó alapvető rendelkezések az Európai Parlament és Tanács

čítať ďalej

A kiküldött munkavállalók igényeinek érvényesítése

A kiküldött munkavállalók igényeinek érvényesítése A vendégmunkás, aki úgy gondolja, hogy a jogait vagy törvény által védett érdekeit a Szlovák Köztársaság területére történő kiküldetés feltételeinek be nem tartása befolyásolta, közvetlenül vagy munkavállalók képviselőin keresztül panaszt tehet az illetékes munkaügyi felügyeleti hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat, hogy jogi védelmet kérjen. A keresetet az illetékes bíróságnál lehet benyújtani: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud A  hazai szlovák munkavállaló, aki más

čítať ďalej

Alvállalkozói felelősség

Alvállalkozói felelősség A Munka Törvénykönyve meghatározza a szlovák szervezet közös felelősségének (alvállalkozói felelősség) elvét a külföldi munkáltatóért. A Szlovák Köztársaság területén szolgáltatást nyújtó személy felelősségéről van szó (szolgáltatást nyújtó), az esedékes minimálbér vagy minimálbér részének kifizetéséért a kiküldött munkavállaló kérelme alapján, éspedig a kiküldő (vendéglátó) munkáltató helyett, aki ezt a kötelességét nem teljesítette. A mechanizmus, amely szerint a szolgáltatást nyújtó ezen kötelességét meg kell valósítani: A szolgáltatást

čítať ďalej

A kiküldött munkavállalók kapcsolattartó szerve

A kiküldött munkavállalók kapcsolattartó szerve Az Európai Parlament és Tanács 96/71 EK sz. irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről az egyes tagországoktól kölcsönös együttműködést és a szükséges információcserét követel meg. Ebből a célból az EU valamennyi tagállamában létrejöttek a kiküldetés során a foglalkoztatási feltételek ellenőrzéséért felelős nemzeti összekötő központok és szervek. Ezeket az összekötő központokat az EU-tagállamok illetékes nemzeti

čítať ďalej

Szabálysértések és bírságok

Szabálysértések és bírságok I. A munkaügyi felügyeletek jogosultak bírság kiszabására: a/ egészen 100 000 euró összegig a munkáltató számára az e törvényből eredő kötelességek, a munkajogi szabályok, a munkaügyi kapcsolatokat szabályozó munkajogi és köztisztviselői kötelezettségek, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások szabályozása, a munkáltató kötelessége szerződés megkötésére és a munkavállalók kiegészítő nyugdíj-megtakarításaira vonatkozó járulékfizetési kötelezettség és a kollektív szerződésekből eredő kötelezettségek megszegése

čítať ďalej

Szociális partnerek

A Szlovák Köztársaság Szakszervezeteinek Szövetsége (KOZ SR) a szakszervezeti szövetségek és velük egy szintre emelt szakszervezeti egyesületek önkéntes egyesülete a Szlovák Köztársaságban, akik azért csoportosultak, hogy védjék a szakszervezeti tagok jogait és jogos érdekeit. http://kozsr.sk/ Munkáltatók Köztársasági Uniója tagjainak és munkáltatóinak érdekeit képviselő legfontosabb és legreprezentatívabb szervezete Szlovákiában. https://www.ruzsr.sk/

čítať ďalej