Skip to content

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Choose inspectorate Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Labour Inspectorate Prešov

Contact address

Konštantínova 6 (Map)
080 01 Prešov
IČO: 35531088
Free anti-corruption telephone line: +421 800 500 205

E-mails

Phone numbers

Director of the labor Inspectorate
Ing. Alena Hudáková
+421 51 2850020
Personnel department
Mgr. Kormaník Damián
+421 51 2850020
Department of Safety and Health at Work
Head of Unit - Ing. Hruška Stanislav
+421 51 2850020
Legal Department
Head of Unit - JUDr. Klšečová Zuzana
+421 51 2850020
Department of Labor Relations
Head of Unit - PhDr. Peti Šusterová Lýdia
+421 51 2850020
Secretarial services
secretary - Gaľová Marta
+421 51 2850020
secretary - Kerestéšová Dana
+421 51 2850020
Department of Internal Administration
Head of Unit - Mgr. Drabiková Dana
+421 51 2850020
Media
Spokesperson - JUDr. Molitorisová Katarína
+421 51 2850020
Mapa