Preskočiť na obsah

Labour Inspectorate Prešov

Contact address

Konštantínova 6 (map)
080 01 Prešov
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-mails

Phone numbers

Hlavný inšpektor práce
hlavný inšpektor práce (HIP) - Ing. Hrabko Daniel
051/2850020
Kancelária hlavného inšpektora práce
vedúci kancelárie - JUDr. Richtáriková Jana
051/2850020
právnik - Mgr. Tomková Ňakatová Mária
051/2850020
právnik - JUDr. Kállová Lucia
051/2850020
právnik - JUDr. Kleščová Zuzana
051/2850020
právnik - JUDr. Holovačová Soňa
051/2850020
personalista,ZU - Mgr. Kormaník Damián
051/2850020
asistentka HIP - Gaľová Marta
051/2850020
asistentka pre inšpekciu práce - Kerestešová Dana
051/2850020
Odbor inšpekcie práce
vedúci inšpektor práce - Ing. Klec Peter
051/2850020
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci I.
vedúci oddelenia - Ing. Gáll Marek
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Cínová Mária
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Hruška Stanislav
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Hvizdošová Marta
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Kočan Ondrej
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Lapko Marián
051/2850020
uchádzač - Ing. Nohavica Patrik
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Poláková Anna
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Šulík Adrián
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Tomečko Ľubomír
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Vrábel Radoslav
051/2850020
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci II.
vedúci oddelenia - Ing. Pacinda Jaroslav
051/2850020
inšpektor práce - doprav - Mgr. Goga Branislav
051/2850020
inšpektor práce - čakateľ - Ing. Maľcovský Jakub
051/2850020
inšpektor práce - doprava - Ing. Mindoš Ivan
051/2850020
inšpektor práce - doprava - Ing. Mudrik Ladislav
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Petrík Miroslav
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Rondzíková Stanislava
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Sabol Miloš
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Smolka František
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Sopková Filoména
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Zakuťanský Peter
051/2850020
Oddelenie pracovno právnych vzťahov
vedúci oddelenia - Mgr. Vavreková Katarína
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Cako Andrej
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Hudáková Alena
051/2850020
uchádzač - Ing. Horváthová Janka
051/2850020
inšpektor práce - JUDr. Molitorisová Katarína
051/2850020
inšpektor práce - MVDr. Pavelková Silvia
051/2850020
inšpektor práce - PhDr. Peti Šusterová Lýdia
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Poľak Fedor
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Veľký Valentín
051/2850020
inšpektor práce - Vojník Dušan
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Zářická Jarmila
051/2850020
Oddelenie kontroly nelegálneho zamestnávania
vedúci oddelenia - Ing. Kováč Michal
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Gnip Michal
051/2850020
inšpektor práce - Mgr. Petruš Daniela
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Pavel Lukáš
051/2850020
inšpektor práce - Mgr. Polahárová Alena
051/2850020
inšpektor práce - Ing. Špak Miroslav
051/2850020
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúci oddelenia - Ing. Strapková Oľga
051/2850020
vodič - Baláž Jaroslav
051/2850020
informatik, správca počítačovej siete - Ing. Gaál Eduard
051/2850020
finančná účtovníčka - Mihalovová Jana
051/2850020
hospodár - Šestáková Beáta
051/2850020
referentka informatiky - Tallová Oľga
051/2850020
referentka informatiky - Zajacová Katarína
051/2850020
Média
komplexne - Ing. Peter KLEC
051/2850020
Mapa