Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Prešov

Kontaktná adresa

Levočská 3 (Mapa)
080 01 Prešov
IČO: 35531088
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Riaditeľ
Riaditeľka inšpektorátu práce - Hudáková Alena Ing.
051/2850020
Personalista
personalista,ZU - Kormaník Damián Mgr.
051/2850020
Sekretariát
sekretárka - Gaľová Marta
051/2850020
sekretárka - Kerestéšová Dana
051/2850020
Právne oddelenie
vedúca oddelenia - Kleščová Zuzana JUDr.
051/2850020
právnik - Richtáriková Janka JUDr.
051/2850020
právnik - Kállová Lucia JUDr.
051/2850020
právnik - Holovačová Soňa JUDr.
051/2850020
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vedúci oddelenia - Hruška Stanislav Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Zakuťanský Peter Ing.
051/2850020
inšpektor práce - doprava - Kováč Michal Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Cínová Mária Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Hrabko Daniel Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Gáll Marek Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Poláková Anna Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Šulík Adrián Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Tomečko Ľubomír Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Vrábel Radoslav Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Špak Miroslav Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Pacinda Jaroslav Ing.
051/2850020
inšpektor práce - doprava - Maľcovský Jakub Ing.
051/2850020
inšpektor práce - doprava - Mudrik Ladislav Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Petrík Miroslav Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Rondzíková Stanislava Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Sabol Miloš Ing.
051/2850020
inšpektor práce - doprava - Goga Branislav Mgr.
051/2850020
inšpektor práce - Sopková Filoména Ing.
051/2850020
uchádzač - Tomko Marián Ing.
051/2850020
Oddelenie pracovno právnych vzťahov
vedúca oddelenia - Peti Šusterová Lýdia PhDr.
051/2850020
inšpektor práce - Suchý Ján Mgr.
051/2850020
inšpektor práce - Zářická Jarmila Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Klec Peter Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Horváthová Janka Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Molitorisová Katarína JUDr.
051/2850020
inšpektor práce - Pavelková Silvia MVDr.
051/2850020
inšpektor práce - Vavreková Katarína Mgr.
051/2850020
inšpektor práce - Poľak Fedor Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Timuľak Patrik Mgr.
051/2850020
inšpektor práce - Veľký Valentín Ing.
051/2850020
uchádzač - Kvočková Kristína Mgr.
051/2850020
inšpektor práce - Gnip Michal Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Petruš Daniela Mgr.
051/2850020
inšpektor práce - Pavel Lukáš Ing.
051/2850020
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúci oddelenia - Dana Drabiková Mgr.
051/2850020
informatik, správca počítačovej siete - Igor Szeghy Ing.
051/2850020
finančná účtovníčka - Múľová Vladimíra Ing.
051/2850020
hospodárka - Daniela Bušová PhDr.
051/2850020
referentka informatiky - Andrea Božiková Mgr.
051/2850020
referentka informatiky - Zajacová Katarína
051/2850020
vodič - Baláž Jaroslav
051/2850020
Média
hovorkyňa - Molitorisová Katarína JUDr.
051/2850020, +421905161800
Mapa