Inšpektorát práce Prešov

Kontaktná adresa

Konštantínova 6 (mapa)
080 01 Prešov
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Hlavná inšpektorka práce
hlavná inšpektorka práce (HIP) - Ing. Alena Hudáková
051/2850020
Kancelária hlavného inšpektora práce
vedúci kancelárie - Richtáriková Jana JUDr.
051/2850020
právnik - Krajňáková Barbara Mgr.
051/2850020
právnik - Kleščová Zuzana JUDr.
051/2850020
právnik - Holovačová Soňa JUDr.
051/2850020
personalista,ZU - Kormaník Damián Mgr.
051/2850020
asistentka HIP - Gaľová Marta
051/2850020
asistentka pre inšpekciu práce - Kerestešová Dana
051/2850020
Odbor inšpekcie práce
vedúci inšpektor práce - Ing. Klec Peter
051/2850020
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci I.
vedúci oddelenia - Gáll Marek Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Cínová Mária Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Hruška Stanislav Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Kočan Ondrej Ing.
051/2850020
inšpektor práce - čakateľ - Leščinský Ľuboš Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Nohavica Patrik Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Poláková Anna Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Šulík Adrián Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Tomečko Ľubomír Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Vrábel Radoslav Ing.
051/2850020
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci II.
vedúci oddelenia - Pacinda Jaroslav Ing.
051/2850020
inšpektor práce - doprava - Maľcovský Jakub Ing.
051/2850020
inšpektor práce - doprava - Mindoš Ivan Ing.
051/2850020
inšpektor práce - doprava - Mudrik Ladislav Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Petrík Miroslav Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Rondzíková Stanislava Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Sabol Miloš Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Smolka František Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Sopková Filoména Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Zakuťanský Peter Ing.
051/2850020
Oddelenie pracovno právnych vzťahov
vedúci oddelenia - Vavreková Katarína Mgr.
051/2850020
inšpektor práce - Cako Andrej Ing.
051/2850020
Inšpektor práce - Hrabko Daniel Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Horváthová Janka Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Molitorisová Katarína JUDr.
051/2850020
inšpektor práce - Pavelková Silvia MVDr.
051/2850020
inšpektor práce - Peti Šusterová Lýdia PhDr.
051/2850020
inšpektor práce - Poľak Fedor Ing.
051/2850020
inšpektor práce - čakateľ - Timuľak Patrik Mgr.
051/2850020
inšpektor práce - Veľký Valentín Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Zářická Jarmila Ing.
051/2850020
Oddelenie kontroly nelegálneho zamestnávania
vedúci oddelenia - Kováč Michal Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Gnip Michal Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Petruš Daniela Mgr.
051/2850020
inšpektor práce - Pavel Lukáš Ing.
051/2850020
inšpektor práce - Špak Miroslav Ing.
051/2850020
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúci oddelenia - Strapková Oľga Ing.
051/2850020
vodič - Baláž Jaroslav
051/2850020
informatik, správca počítačovej siete - Gaál Eduard Ing.
051/2850020
finančná účtovníčka - Leukaničová Marianna Ing.
051/2850020
referentka informatiky - Sučková Katarína Mgr.
051/2850020
hospodár - Šestáková Beáta
051/2850020
referentka informatiky - Zajacová Katarína
051/2850020
Média
komplexne - Ing. Peter KLEC
051/2850020

Mapa