National Labour Inspectorate

Contact address

Masarykova 10 (map)
040 01, Košice
IČO: 00166405
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-mails

Phone numbers

Generálny riaditeľ - Ing. Habina Karol
Sekretariát GR - Mgr. Horváthová Ivana
055/7979902
Vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov a komunikácie - Ing. Trcka Ján
055/7979933
Hovorca - Kerekeš Ladislav
055/7979940
Námestník - Mgr. Pástor Jaroslav
Kancelária námestníka - JUDr. Richterová Judita
055/7979923
Vedúci oddelenia kontroly - Ing. Palaščák Peter
055/7979915
Odbor inšpekcie práce
Riaditeľka odboru - Mgr. Miroslava Mošonová
Kancelária riaditeľky odboru - Ing. Majerová Edita, PhD.
055/7979921
Vedúca oddelenia PPV - Ing. Mochňacká Jana
055/7979941
Vedúci oddelenia BOZP - Ing. Horňak Michal
055/7979919
Odbor vnútornej prevádzky
Riaditeľka odboru - JUDr. Čintalová Marta
Kancelária riaditeľky odboru - Ing. Šimková Lucia
055/7979944
Vedúca oddelenia ekonomiky a prevádzky - Ing. Bajusová Lívia
055/7979903
Vedúca právneho oddelenia - JUDr. Mirossayová Alena
055/7979913
Vedúci oddelenia informatiky - Ing. Zádori Tibor
055/7979929

Mapa