Przejdź do treści

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Wybierz swój inspektorat Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inspekcja Pracy B. Bystrica

Adres kontaktowy

Partizánska cesta 98 (Mapa)
974 33 Banská Bystrica
IČO: 00166375
Bezpłatna linia telefoniczna antykorupcyjna: 0800 500 205

E-maile

Numer telefonu

Główny Inspektor Pracy
Główny Inspektor Pracy - Ing. Bc. Kováč Andrej
048/4142083
Dział prawny
Kierownik działu - Mgr. Konfalová Anna
048/4141742
Departament Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Kierownik działu - Ing. Valach Marián
048/4141741
Departament Stosunków Pracy
Kierownik działu - Ing. Medľa Milan
048/4141742
Departament Operacji Wewnętrznych
Kierownik działu - Ing. Hanuliaková Margita
048/4141742
Media
Główny Inspektor Pracy - Ing. Bc. Kováč Andrej
+421-48-4142083
Mapa