Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce B. Bystrica

Kontaktná adresa

Partizánska cesta 98 (mapa)
974 33 Banská Bystrica
IČO: 00166375
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefonné čísla

Hlavný inšpektor práce (HIP)
hlavný inšpektor práce - Ing. Gonda Dušan
048/4142083
Kancelária HIP
poverená vedením Kancelárie HIP - JUDr. Krajčírová Dagmar
048/4141742
asistentka - Čierna Jana
048/4141742
právnička IP - Mgr. Konfalová Anna
048/4141742
právnička IP - JUDr. Krejčů Slávka
048/4141742
právnička IP - Mgr. Mesíková Jana
048/4141742
osobný úrad - Mgr. Kováčová Danica
048/4141741
asistentka HIP - Volková Gabriela
048/4142083
Odbor inšpekcie práce
vedúci inšpektor práce - JUDr. Mgr. Benč Miroslav
048/4141742
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci I.
vedúci oddelenia - Ing. Lovič Marián
048/4141741
inšpektor práce DR, TD - Ing. Ďurica Ján
048/4141741
inšpektor práce EZ - Ing. Ivanič Jaroslav
048/4141741
inšpektor práce DR - Ing. Jančovič Martin
048/4141741
inšpektor práce DR, TD - Ing. Kapusta Peter
048/4141741
inšpektor práce PZ - Ing. Pavúk Boris
048/4141741
inšpektor práce ZZ - Ing. Salay Mikuláš
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Šroba Tomáš
048/4141741
inšpektor práce ZZ - Ing. Valach Marián
048/4141741
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci II.
vedúca oddelenia - Ing. Bardelčíková Nataša
048/4141741
inšpektor práce DO - Ing. Róbert Klobušický
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Zápotocký Ján
048/4141741
inšpektor práce DO - Ing. Drugda Vojtech
048/4141741
inšpektor práce DO - Mgr. Garaj Miroslav
048/4141741
inšpektor práce DO - Ing. Kontra Jozef
048/4141741
inšpektor práce LE - Ing. Mastiš Richard
048/4141741
inšpektor práce PH - Ing. Michalik Peter
048/4141741
inšpektor práce SV - Ing. Profant Stanislav
048/4141741
inšpektor práce PH - Ing. Vetrák Marián
048/4141741
inšpektor práce EZ - Ing. Žeby Jozef
048/4141741
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúci oddelenia - Ing. Medľa Milan
048/4141742
inšpektor práce PV - Ing. Lichá Zuzana
048/4141742
inšpektor práce PV - Mgr. Šušová Mária
048/4141742
inšpektor práce PV - Ing. Dobrovodová Klaudia
048/4141742
inšpektor práce PV - Ing. Hébortová Marta
048/4141742
inšpektor práce PV - PhDr. Kapustová Katarína
048/4141742
inšpektor práce PV - Ing. Lapinová Marcela
048/4141742
inšpektor práce PV - Ing. Nemčeková Veronika
048/4141742
inšpektor práce PV - Ing. PhD. Rešetka Marek
048/4141742
inšpektor práce PV - Ing. Schvarcbacherová Ivana
048/4141742
inšpektor práce PV - Ing. Teremová Alena
048/4141742
inšpektor práce PV - Mgr. Valenčíková Nadežda
048/4141742
inšpektor práce PV - Ing. Bc. Veličová Danica
048/4141742
Oddelenie kontroly nelegálneho zamestnávania
vedúci oddelenia - Ing. Bc. Kováč Andrej
048/4141741
inšpektor práce - uchádzač - Mgr. Katarína Hudecová
048/4141741
inšpektor práce KNZ - Mgr. Šuchaňová Lucia
048/4141741
inšpektor práce KNZ - Mgr. Boháčiková Ružena
048/4141742
inšpektor práce KNZ - Ing. Maloštíková Katarína
048/4141742
inšpektor práce KNZ - Ing. Puček Anton
048/4141741
inšpektor práce KNZ - Ing. Sedlár Jozef
048/4141741
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúca oddelenia - Ing. Zánová Zuzana
048/4141742
finančná účtovníčka - Ing. Hanuliaková Margita
048/4141742
hospodárka - Jamrichová Denisa
048/4141742
telefónna manipulantka - Kršková Mária
048/4141742
vodič - Kubus Michal
048/4141742
správca budovy, garážmajster - Nemček Anton
048/4141742
informatik - správca siete - Ing. Pavlenda Peter
048/4141741
referentka informatiky - Pejková Anna
048/4141741
referentka ekonomiky - Prečuchová Ľubica
048/4141742
referentka informatiky - Mgr. Samuelčíková Veronika
048/4141741
Média
hlavný inšpektor práce - Ing. Gonda Dušan
+421-48-4142083
-
+421-908-721299
hovorca - JUDr. Mgr. Benč Miroslav
+421-48-4141742
-
+421-905-537357
Mapa