Skip to content

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Choose inspectorate Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Labour Inspectorate B. Bystrica

Contact address

Partizánska cesta 98 (Map)
974 33 Banská Bystrica
IČO: 00166375
Free anti-corruption telephone line: 0800 500 205

E-mails

Phone numbers

Chief Labour Inspector
Chief Labour Inspector - Ing. Bc. Kováč Andrej
048/4142083
Legal Department
Head of Department - Mgr. Konfalová Anna
048/4141742
Department of Occupational Health and Safety
Head of Department - Ing. Valach Marián
048/4141741
Department of Employment Relations
Head of Department - Ing. Medľa Milan
048/4141742
Department of Internal Administration
Head of Department - Ing. Hanuliaková Margita
048/4141742
The media
Chief Labour Inspector - Ing. Bc. Kováč Andrej
048/4142083
Mapa